Avís legal

CONDICIONS GENERALS D’ÚS

Ara Vinc S.L. l’informa que l’accés i ús d’aquesta pàgina web i tots els subdominis i directoris inclosos sota la mateixa (d’ara endavant el website), així com els serveis o continguts que a través d’ell es puguin obtenir, estan subjectes als termes que es detallen en aquest avís legal, sense perjudici que l’accés a algun d’aquests serveis o continguts pugui precisar de l’acceptació d’unes Condicions Generals, o particulars, addicionals.

Ara Vinc S.L. es reserva el dret a fer canvis en el website sense previ avís, a fi d’actualitzar, corregir, modificar, afegir o eliminar els continguts del website o del seu disseny. Els continguts i serveis del website s’actualitzen periòdicament, per la qual cosa suggerim que comprovi sempre la vigència i exactitud de la informació, serveis i continguts recollits en el website, així com la revisió del present avís legal.

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, els sons, les animacions, el programari, els textos, els noms de domini, els signes distintius, així com la informació i els continguts recollits al llarg de tot el website pertanyen a Ara Vinc S.L. i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.

La seva utilització, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga, queda totalment prohibida tret que mediï expressa autorització de Ara Vinc S.L. L’usuari, exclusivament, pot utilitzar el material que aparegui en el website per al seu ús personal i privat, quedant prohibit el seu ús amb finalitats comercials o qualsevol altre ús que no sigui personal i privat.

Ara Vinc S.L. declara el seu respecte als drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers. Si considera que aquest website pogués estar violant els seus drets, preguem que es posi en contacte amb Ara Vinc S.L. enviant un correu electrònic a l’adreça delegatlopd@aravinc.com indicant en l’assumpte del correu “Ref. Website”.

INFORMACIÓ GENERAL

En compliment del que es preveu en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic s’informa l’usuari que la pàgina web corporativa de Ara Vinc S.L. es troba allotjada en el domini aravinc.com, propietat de la societat Ara Vinc S.L.

Ara Vinc S.L. és una Societat Limitada la seu social de la qual està situada en C/ Salvador Espriu, 5-7 08908 – L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) amb NIF: B-59.460.618. Ara Vinc S.L. és una societat inscrita en el registre mercantil de Barcelona, Tom 20684 Foli 171 Fulla B-11059.

Ara Vinc S.L. realitza activitats de missatgeria, courier i serveis logístics. Per a establir una comunicació directa i efectiva amb Ara Vinc S.L. pot trucar al telèfon 902.340.680 o escriure a l’adreça de correu electrònic delegatlopd@aravinc.com indicant en l’assumpte del correu “Ref. Avís Legal”.

LINKS O ENLLAÇOS A ALTRES LLOCS WEBS

Ara Vinc S.L. ha inclòs en el website enllacis a altres pàgines web que considera poden ser del seu interès. L’objectiu d’aquests enllaços és únicament facilitar-li la cerca d’altres recursos del seu interès a través d’Internet.

Aquestes pàgines no pertanyen a Ara Vinc S.L. i no fa una revisió dels seus continguts, per la qual cosa, Ara Vinc S.L. no pot fer-se responsable dels continguts, del funcionament de la pàgina enllaçada o dels possibles danys que puguin derivar-se de l’accés o ús d’aquesta. Ara Vinc S.L. es mostra plenament respectuosa amb els drets de propietat intel·lectual o industrial que li puguin correspondre, a terceres persones, sobre les pàgines web a les quals es refereixin els links inserits en el website. Per tal motiu, si considera que la inclusió d’aquests enllaços en el website pogués estar violant els seus drets, li preguem que es posi en contacte amb Ara Vinc S.L. enviant un correu electrònic a l’adreça delegatlopd@aravinc.com indicant en l’assumpte del correu “Ref. Website”.

D’altra banda, amb caràcter general s’autoritza l’enllaç de pàgines web o d’adreces de correu electrònic al website, a excepció d’aquells supòsits en els quals expressament Ara Vinc S.L. manifesti el contrari.

Addicionalment, i en tot cas per a entendre aplicable aquesta autorització general, aquests enllaços hauran de respectar, necessàriament, la següent condició: l’establiment de l’enllaç no suposarà, per si mateix, cap mena d’acord, contracte, patrocini ni recomanació per part de Ara Vinc S.L. de la pàgina que realitza l’enllaç.

No obstant l’anterior, en qualsevol moment Ara Vinc S.L. podrà retirar l’autorització esmentada en el paràgraf anterior, sense necessitat d’al·legar cap causa. En tal cas, la pàgina que hagi realitzat l’enllaç haurà de procedir a la seva immediata supressió, tan aviat com rebi la notificació de la revocació de l’autorització per part de Ara Vinc S.L.

COOKIES

Per a veure la política de cookies del website, li emplacem al fet que es dirigeixi a la secció concreta del website on l’informem de forma més particular sobre les cookies utilitzades, la seva finalitat, i com pot bloquejar-les.

PROTECCIÓ DE DADES

Per a consultar el detall sobre la identitat del responsable del tractament, els tractaments de dades personals que efectuem, les finalitats amb les quals s’efectuen els tractaments, els períodes de retenció i sobre l’exercici dels seus drets, li emplacem al fet que es dirigeixi a la secció concreta del website on es descriu la política de privacitat.