Control d accessos i recepció - Ara Vinc S.L.

Control d´accessos i recepció

Per a empreses que disposen d´un control d´accés o recepció telefònica i de visites, a Ara Vinc oferim un servei amb professionals altament qualificats per gestionar-los.

Serveis:

  • Obertura i tancament diari de les instal·lacions.
  • Control d`entrada i sortida del personal autoritzat.
  • Recepció ordinària de correu, mercaderies i altres lliuraments.
  • Atenció, informació, orientació i acompanyament de visites.
  • Comprovació de l`estat i el funcionament de les instal·lacions generals.
  • Control del sistema antiincendis.
  • Guàrdia i custòdia de les claus de l`edifici, del material i del mobiliari.
  • Informació i derivació en cas de moviments sísmics o emergències d`altres tipus, segons els protocols establerts.
  • Regulació del flux de visitants segons indicacions dels responsables del centre.
  • Atenció telefònica i desviament de trucades.
  • Gestió de carteria i repartiment de correu.
  • Realització de determinades tasques administratives.

Tarifes:

Envia`ns un mail a info@aravinc.com amb les característiques del projecte i et farem un pressupost a mida.

qüestionari de satisfacció

69