Destrucció confidencial - Ara Vinc S.L.

Destrucció confidencial

Aquest servei garanteix la destrucció confidencial i el reciclatge d"aquells documents que no requereixen ser arxivats per més temps, complint així amb les lleis vigents i obligatòries sobre gestió documental en les empreses.  LOPD  and Waste management .

El nostre procés de destrucció confidencial, sotmès a estrictes controls que garanteixen la seguretat, l"eficàcia i la confidencialitat del procés, es concreta en els següents passos:

  • Proporcionem als nostres clients caixes i contenidors metàl·lics de destrucció confidencial per al seu posterior ompliment amb la documentació a destruir.
  • Recollida i substitució sota demanda o amb una periodicitat prefixada. Els documents es custodien fins al moment de la seva destrucció física. Totes les operacions de recollida, càrrega i descàrrega dels documents, així com la conducció dels vehicles que els transporten, són realitzats per personal d"Ara Vinc.
  • Destrucció certificada de la documentació. La destrucció és immediata i fa impossible la reconstrucció dels documents i la recuperació de qualsevol informació que continguin.
  • Tots els materials destruïts per Ara Vinc són traslladats a plantes de reciclatge i tractament per garantir la sostenibilitat mediambiental d"aquesta activitat.
  • Lliurament d"un certificat de destrucció i reciclatge d"acord amb la legislació vigent sobre protecció de dades i protecció del medi ambient.

Possibilitat de destrucció confidencial "in situ"

Ara Vinc ha desenvolupat un sistema per realitzar la destrucció confidencial de la documentació en les mateixes instal·lacions del client. Consisteix en el transport de la maquinària necessària, la seva instal·lació i transport una vegada finalitzat el procés de destrucció. D"aquesta manera, els nostres clients poden supervisar en persona el procés.

Nivells de seguretat en la destrucció de documents

La destrucció de dades personals s"efectua sobre la base de la norma DIN32757, que defineix 5 nivells de seguretat i declara els estàndards corresponents que ha de reunir la tecnologia i el personal que tractarà la informació confidencial. La mesura del tall té relació directa amb la sensibilitat del document, per la qual cosa com més confidencial és el document, més petit s"ha de destruir.

Nivell de seguretat 1 
Per a tot tipus de documents. Superfície de partícules de material: 11 x 40 mm.
Nivell de seguretat 2 
Documents interns, informació financera. Superfície de les partícules de material: 8 x 40 mm.
Nivell de seguretat 3 
Documents personals i confidencials. Superfície de les partícules de material: 4 x 30 mm.
Nivel de seguridad 4 
Informació molt sensible. Màxim tamny de partícula: 2 x 15 mm
Nivell de seguretat 5 
Alt secret o documents classificats. No és possible la seva reproducció. Màxima grandària de partícula: 0,8 x 12 mm

El procés de destrucció documental es realitza aplicant la legislació vigent sobre protecció de dades i recollida de residus no perillosos:

  • Llei 15.1999 - Protecció de dades personals.
  • RD 994.1999 - Tractament de fitxers automatitzats.
  • Llei 10.1998, de 21 d"Abril, de Residus.
  • Directiva 95.46.CE del Parlament Europeu.
  • Decisió 160072002, del Parlament Europeu, de 22 de juliol de 2002, en Matèria Mediambiental.
  • Real Decret 1720/2007, de 21 de Desembre de 2007.
  • AEPD - Drets de Menors.
  • AEPD - Guia de Seguretat de dades 2008.

Tarifes:

Els preus mostrats a continuació són orientatius.

Tipus de servei  
Contenidor cartró de 50 litres (inclou: lliurament, recollida, destrucció i certificat de destrucció) des de 15 € + IVA / mes Més informació

Per a altres tipus de contenidors, volums i freqüències, sol·licitar informació a info@aravinc.com.

qüestionari de satisfacció

62