Custòdia documental - Ara Vinc S.L.

Custòdia documental

La legislació actual exigeix a les empreses la custòdia i conservació de documents durant un període de temps concret. A Ara Vinc disposem de personal qualificat i d"espai per custodiar la documentació amb la seguretat i confidencialitat necessària, ajudant-te a complir amb la normativa vigent.

ARA VINC gestiona de forma integral el fons documental dels nostres clients. La gestió integral agrupa des de la custòdia física i els seus diferents serveis auxiliars, passant per la més àmplia i completa consultoria documental, fins a arribar a la seva fase final, la destrucció confidencial certificada.

ARA VINC disposa dels mitjans tecnològics i instal·lacions més modernes del sector, la qual cosa ens permet garantir el màxim nivell de servei. La filosofia de treball d"Ara Vinc li permet desenvolupar la seva activitat empresarial mantenint sempre uns serveis de qualitat òptims i oferint als nostres clients la màxima confiança a l"hora de custodiar i gestionar el seu fons documental.

ARA VINC garanteix la total confidencialitat en tot moment, complint amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades, Llei Orgànica 15/99 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (B.O.I. nº 298 de 14/12/1999) i legislació concordant.

Proporcionem solucions integrals als nostres clients:
Els ajudem a identificar, inventariar i controlar el seu fons documental, a millorar els espais dedicats a l"arxiu, a establir mecanismes eficaços per controlar la producció documental; en definitiva, organitzem i millorem els processos de treball.

Entre els serveis de custòdia i control dels documents, destaquen:

  • Organització d"arxius
  • Consultoria Documental
  • Gestió i Custòdia de Documents
  • Destrucció Certificada i Confidencial
  • Digitalització i Indexació de Documents
  • Custodia de Suports Informàtics
  • Gestió on-line de Backups
  • Software de Gestió Documental

Tarifes:

Envia`ns un mail a info@aravinc.com amb les característiques del projecte i et farem un pressupost a mida.

qüestionari de satisfacció

61